Atentie Cookie-urile sunt folosite pe acest site pentru a oferi cea mai buna experienta utilizatorilor. Continuand, sunteti de acord cu termenii si conditiile AutocrossArena.ro. OK

REGULAMENT CIRCUIT DE AGREMENT AUTOCROSS

Serviciile noastre de agrement sunt organizate si puse la dispozitia clientilor platitori în conformitate cu prevederile prezentului Regulament in scop recreativ, pentru destinderea si relaxarea activa a consumatorilor. 


1. Prestarea de serviciu pusa la dispozitia consumatorilor si anume, inchirierea autovehiculelor in scop de agrement, în condiţii normale, nu poate fi considerata periculoasa si nu pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor. 

Zona de agrement este situata exclusiv pe proprietatea societatii, delimitata si marcata in mod corespunzator.

Este interzisa scoaterea masinilor din interiorul complexului de agrement.

Este strict interzisa circulatia pe drumurile publice cu autovehiculele de agrement.

Programul de lucru este de luni – duminica, in intervalul orar 10.00 – 20.00. Activitatea se desfasoara numai in condiţii meteorologice favorabile. În caz de condiţii meteorologice nefavorabile, se întrerupe activitatea până la restabilirea condiţiilor meteorologice favorabile. Soferii au obligatia de a reduce imediat viteza si de a se indrepta spre zona de sosire/plecare a autovehiculelor. Participarea este deschisă tuturor conducătorilor auto amatori, indiferent de sex, indiferent daca posedă sau nu carnet de conducere, exclusiv pe propria raspundere a participantilor. 

2. Minorii (persoanele sub 18 ani) nu au acces pe pista decat cu acordul parintilor/reprezentantului societatii si, intotdeauna, numai cu acordul personalului societatii, acest acord fiind la libera apreciere a societatii, independent de orice alte considerente sau aprecieri. Acordul poate fi retras chiar si dupa achitarea taxei de participare, societatea nefiind obligata sa-si justifice refuzul.

Minorii sub 16 ani nu pot sta singuri in masina pe circuit daca nu sunt insotiti de un adult (daca dotarea autovehiculului permite) si atunci, doar in calitate de pasager, si intotdeauna, numai cu acordul personalului societatii.

Minorii sub 16 ani pot sta singuri in masina pe circuit numai in baza aprobarii exprese prealabile a parintelui/reprezentantului legal al minorului exprimat intr-o declaratie notariala autentica, prezentata in original personalului societatii.

Minorul peste 16 ani va putea sta pe circuit ca sofer, doar daca are carnet de conducere obtinut conform legislatiei rutiere in vigoare pentru categoria sa de varsta si cu aprobarea scrisa a parintelui/reprezentantului legal. 

Intr-o masina, pe pista, nu va fi admis decat un numar maxim de 2 (doua) persoane, si aceasta doar in masinile care sunt echipate corespunzator (2 scaune) si cu acordul societatii.

Este interzisa purtarea cravatelor, fularelor, esarfelor, hainelor largi si/sau a incaltamintei neadecvate condusului (pantofi cu toc, slapi etc).

Inchirierea unui autovehicul si accesul pe pista de agrement autocross sunt conditionate de achitarea in prealabil a taxei de participare, semnarea declaratiei pe proprie raspundere si doar la semnalul personalului societatii. Circulatia pe pista se desfasoara numai in sensul stabilit de societate. Biletul de participare isi pierde valabilitatea daca consumatorul nu se prezinta la start la momentul la care personalul societatii ii solicita acest lucru. De asemenea, biletul de participare isi pierde valabilitatea, suma achitata netrebuind rambursata de societate in cazul in care actele si/sau faptele participantului determina societatea sa-l elimine de pe circuit sau din incinta complexului. Echipamentul de protectie furnizat de societate este obligatoriu. Echipamentul de protecţie individuala consta in echipamentul sau accesoriile oferite odată cu echipamentul pentru agrement (autovehiculul) închiriat, în scopul protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorului. La sfarsitul cursei, echipamentul trebuie restituit de indata. Utilizarea centurii de siguranta este obligatorie.

3. Este interzis accesul in incinta complexului si/sau pe pista de agrement a persoanelor sub influenta medicamentelor, drogurilor si/sau alcoolului, ori a celor cu discernamantul viciat ori bolnave psihic. Persoanele cu deficiente/incapacitati fizice nu pot inchiria si utiliza ele insele autovehiculele de agrement, decat ca insotitor. Sunt strict interzise ridicarea capotei masinii, deschiderea portbagajului, interventia de orice fel asupra partilor autovehiculului. Sunt strict interzise deschiderea portierelor, urcarea si coborarea din autovehicul daca acesta este in miscare. 

Fumatul pe pista si la volan este strict interzis.

Societatea nu raspunde pentru obiectele uitate si/sau pierdute si /sau furate in incinta complexului de agrement, de la consumator sau din autovehiculele proprietatea lor personala.

Fiecare consumator trebuie sa ia la cunostinta ca in incinta complexului exista supraveghere video.

Fiecare participant va lua parte la autocross pe propria răspundere, in mod exclusiv voluntar, şi îşi asumă întreaga răspundere, juridică şi materială, în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările şi reclamaţiile formulate faţă de eventualele pagube sau prejudicii produse de automobilul de concurs atat lor personal, persoanelor al caror reprezentant legal sunt, precum si terţelor persoane si/sau bunurilor acestora, intelegand sa exonereze societatea si personalul acesteia, in totalitate, de orice tip de raspundere juridica. Declaratia pe proprie raspundere constituie anexa si face parte din prezentul regulament. 

Clientii, persoane fizice sau juridice, prin intermediul prepusilor sai, au obligatia sa folosesca in bune conditii si strict conform instructiunilor masinile de autocross de agrement puse la dispozitie de societate. 

Este strict interzisa acrosarea altor autovehicule de pe circuit, a balizelor de siguranta ori a imprejmuirii complexului.

Este strict interzisa lovirea autovehiculului ori iesirea in decor.

4. In fiecare casca de protectie va exista un dispozitiv de comunicare radio cu ofiterii de cursa care supravegheaza desfasurarea activitatii pe circuit. Ordinele, instructiunile si comunicatiile acestora trebuie respectate in mod obligatoriu si fara discutii de toti participantii. Un avertisment verbal formulat de un ofiter de cursa si receptionat in casca trebuie indeplinit intocmai si de indata. La al doilea avertisment, participantul este obligat sa se prezinte imediat la boxe si sa paraseasca circuitul. In cazul in care nu respecta sau ignora indicatiile si/sau avertismentele primite, utilizatorul va achita pe loc pentru fiecare tura in plus efectuata o suma de 100 (o suta) Ron.

Personalul societatii are dreptul de a opri din traseu orice utilizator agresiv, recalcitrant, care demonstreaza nepricepere ori neindemanare ori care pune in pericol in vreun fel persoana lui, bunurile societatii, ale altor persoane, (inclusiv personalul societatii) integritatea lor corporala si de a-l escorta in afara complexului. Taxa achitata nu se returneaza.

In cazul avarierii autovehiculelor, toate cheltuielile necesare reparatiilor si inlocuirii componentelor avariate vor fi suportate de catre participantii vinovati.

In cazul unui accident declarat de societate „dauna totala”, clientul va fi obligat sa achite societatii cu titlu de despagubiri o suma de 3000 (trei) mii Euro, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii. 

Societatea, prin personalul ei, este singura in drept sa constate si sa cuantifice gravitatea si prejudiciul care i-a fost cauzat ca urmare a accidentarii masinii ori nerespectarii sau ignorarii prevederilor prezentului regulament si/sau indicatiilor verbale ale personalului societatii date in executarea regulamentului (care completeaza prezentul regulament). 

Participantii se obliga in mod ferm si irevocabil sa respecte intru totul prevederile regulamentului, pe care declara ca l-au luat la cunostinta la momentul solicitarii serviciilor si sa nu conteste devizele de plata intocmite de societate.

Clientii trebuie sa achite, in mod benevol, la o simpla notificare si fara punere in intarziere, in baza comunicarii devizului/constatarii intocmite de societate, orice prejudiciu material produs societatii, autovehiculului de agrement inchiriat sau altor autovehicule de agrement ale societatii, stationate sau de pe traseu, prin fapta lor, a personelor aflate in raspunderea lor ori a prepusilor lor.

Clientii degreveaza complet societatea de orice raspundere (materiala ori morala) fata de orice pretentii de daune ale tertelor persoane pagubite din complex (vizitatori sau clienti), pentru daunele provocate lor, cu intentie sau din culpa proprie, precum şi din culpa altor persoane pentru care clientul este obligat să răspundă în baza legii (minori si prepusi) ori animalele aflate in paza lor juridica, asupra bunurilor acestora, asupra integritatii lor corporale (vatamare ori deces) ca urmare a nerespectarii a regulilor generale ale societatii, instructiunilor, indicatiilor, inclusiv verbale, semnalizarilor personalului societatii, sau datorate folosirii neconforme a autovehiculelor, neglijentei si/sau nepriceperii in utilizare.

Clientii exonereaza societatea de orice tip de raspundere, materiala ori morala, in caz de deces, invaliditate permanenta sau partiala ori alte asemenea cazuri, fata de el, minorul al carui reprezentant legal este ori fata de terti, in acest din urma caz daca urmarile enumerate mai sus sunt cauzate de el ori persoana pentru care raspunde conform legii.

Societatea isi rezerva dreptul de a informa organele abilitate despre savarsirea oricarei contraventii si/sau infractiuni savarsite de utilizatori in incinta complexului.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Societatea SC X DIRT ARENA este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata societatea va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: Inscrierea acestor date in documentele fiscale emise de societate conform legii si informarea dv.; reclama, publicitate, marketing.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata prin posta pe adresa societatii noastre.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii/dispute conform Legii, catre institutiile abilitate.

6. Societatea confera dreptul utilizatorului de a-si modifica datele de contact pe care le-a inregistrat, sau aspectele de care este interesat. De asemenea puteti sa ne solicitati stergerea datelor dumneavoastra oricand.

Trebuie insa precizat ca, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, datele dv. personale nu pot fi sterse din documentele financiare, fiscale si de gestiune emise de societate, aceste prelucrari avand caracter obligatoriu, iar Legea nr. 677/2001 prevede exluderea dreptului de opozitie in acest caz

Regulament semnale circuit

Steag galben = incident pe pista! incetiniti! Depasirea interzisa!

Steag rosu = Opriti imediat

Steag sah = Finalul cursei

ATENTIONARI

1) PURTATI CENTURA DE SIGURANTA

2) REDUCETI VITEZA INAINTE DE VIRAJE

3) NU CONDUCETI IN MOD AGRESIV

4) NU FUMATI PE PISTA SI LA VOLAN

5) PURTATI ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE OFERIT

6) NU LASATI MINORII NESUPRAVEGHEATI IN INCINTA COMPLEXULUI, PE PISTA SAU IN

MASINI

7) NU DESCHIDETI PORTIERELE IN MERS

8) NU STATIONATI PE PISTA

9) NU COBORATI DIN MASINA, PE PISTA, (decat in zona special amenajata; si cu informarea

prealabila a societatii )

10)PENTRU ORICE SITUATII NEOBISNUITE, APELATI DOAR LA PERSONALUL SOCIETATII

11)RESPECTATI INTOTDEAUNA SI INTOCMAI INDICATIILE SI SEMNALIZARILE

PERSONALULUI SOCIETATII

12)ANIMALELE DE COMPANIE NU SUNT ACCEPTATE IN INCINTA decat in parcare, in lesa

13)ORICE TENTATIVA DE A FOLOSI UN AUTOTURISM DE AGREMENT FARA ACHITAREA

TAXEI DE PARTICIPARE ORI PRIN INCALCAREA REGULAMENTULUI VA FI

CONSIDERATA ILEGALA.

14) NU UITATI ; DISTRACTIA NU INSEAMNA LIPSA DE CIVILIZATIE ORI

AGRESIVITATE

Prezentul regulament se aduce la cunostinta si prin afisare la avizierul societatii situat in incinta principala, spre a fi luat la cunostinta de toti vizitatorii, clientii si insotitorii acestora.

Va rugam sa va faceti timp pentru a-i lua la cunostinta prevederile.

7. Ramanerea in incinta societatii a persoanelor (vizitatori, clienti, insotitori etc)

demonstreaza luarea la cunostinta si acceptarea pe proprie raspundere si intrutotul a

prevederilor regulamentului si a posibilelor urmari, legale si patrimoniale, in cazul

incalcarii sau nerespectarii lui.

TELEFON SITUATII DE URGENTA : 112